Qeydiyyat

Həzrət Peyğəmbərdən 100 kəlam

доп поле скриншотов
Həzrət Peyğəmbərdən 100 kəlam


Əgər həqiqi mömin olmaq istəyiriksə, gərək Allahın ən şərəfli bəndəsinin buyuruşlarına diqqət edək və onlara əməl edək.

Həzrət Peyğəmbərin (s) biz müsəlmanlara tövsiyə etdiyi 100 kəlam ilə tanış olaq:

1. "Adəm övladı hər nə qədər qocalarsa iki sifət onda cavanlaşar: hərislik və arzu".

2. "Mənim ümmətimin iki dəstəsi vardır ki, əgər islah olarlarsa, ümmətim də islah olar. Əgər fasiq olarlarsa, mənim ümmətim də fasiq olar: alimlər və valilər".

3. "Siz hamınız bir-birinizin nəzarətçisi olmağa məsulsunuz".

4. "Hamını malla razı salmaq olmur, ancaq gözəl əxlaqla olur".

5. "Yoxsulluq bəladır. Ondan da pisi - bədən xəstəliyidir. Bədən xəstəliyindən çətini isə qəlb xəstəliyidir".

6. "Mömin, davamlı olaraq hikmət axtarışında olar".

7. "Elmi yaymağın qarşısını almaq olmaz".

8. "İnsan qəlbi pər kimidir ki, səhrada ağacın budağından asılar. Küləyin əsməsindən daima mübarizədədir, alt-üst olar".

9. "Müsəlman o kəsdir ki, başqa müsəlmanlar onun əlindən və dilindən amanda olarlar".

10. "Yaxşı işə yönləndirmək - o işi görmək kimidir".

11. "Hər bir yanan qəlbin savabı vardır".

12. "Behişt, anaların ayağı altındadır".

13. "Qadınlarla rəftar edəndə Allahdan qorxun və onların barəsində yaxşılığı əsirgəməyin".

14. "Hamının Allahı birdir və hamının atası birdir. Hamı Adəmin (ə) övladıdır və Adəm (ə) də torpaqdandır. Sizin Allah yanında ən əziziniz - sizin təqvalılarınızdır".

15. "İnadçılıqdan çəkinin ki, hərəkvericisi - nadanlıq və hasili - peşmançılıqdır".

16. "Ən pis insan o kəsdir ki, günahı bağışlamaz və büdrəməyə göz yummaz. Ondan da pisi o kəsdir ki, insanlar onun əziyyətindən amanda olmaz və yaxşılığına ümidvar olmaz".

17. "Qəzəblənmə və əgər qəzəblənsən, Allahın qüdrəti haqqında düşün".

18. "Səni tərifləyən zaman de: "Ey Allahım! Məni güman etdiklərindən daha yaxşı et! O şeyi ki, mənim haqqımda bilmirlər, mənim üçün bağışla. Məni onların dediklərinə məsul qərar vermə!"".

19. "Yaltağın üzünə torpaq atın".

20. "Əgər Allah, bəndəsinin xeyirini iradə edərsə - nəfsini, onun xətibi və rəhbəri qərar verər".

21. "Mömin üçün gecə və gündüz keçməz, məgər o halda ki, özünə xəta gümanı edər".

22. "Sənin ən sərt düşmənin - əmmarə nəfsdir ki, sənin iki böyrün arasında yerləşir".

23. "Ən igid insan o kəsdir ki, havayi-nəfsinə qalib olar".

24. "Havayi-nəfsinizlə mübarizə aparın ki, öz varlığınızın hakimi olasınız".

25. "Xoş olsun o kəsin halına ki, öz eyi blərinə diqqət etməsi, onu başqalarının eybinə diqqət etməkdən saxlayar".

26. "Doğruluq qəlbə aramlıq verər və yalandan isə şəkk və peşmançılıq doğar".

27. "Mömin asan üns tapar (yəni, yaxın olar, dil tapar), başqalarının mənusu (yaxın insanı) olar".

28. "Möminlər bir binanın hissəsi kimi bir-birini saxlayarlar".

29. "Möminin dostluqdakı məsəli - bədənin məsəli kimidir ki, onun bir üzvü ağrıyanda, başqa üzvləri də yuxusuzluğa və hərarətə düçar olar".

30. "İnsanlar darağın dişləri kimi bərabərdirlər".

31. "Elm axtarışında olmaq hər bir müsəlmana vacibdir".

32. "Nadanlıqdan ağır yoxsulluq, aqillikdən uca sərvət və təfəkkürdən ali ibadət yoxdur".

33. "Beşikdən qəbrə qədər elm öyrənən olun".

34. "Elm ardınca olun, baxmayaraq ki, Çində olsa belə".

35. "Möminin şərafəti - gecə ibadətində, izzəti - başqalarından ehtiyacsız olmasındadır".

36. "Alimlər, öyrənməyə susuzdurlar".

37. "Aşiq olmaq, (insanı) kar və kor edər".

38. "Allahın əli camaatladır".

39. "Təqva, cana və bədənə rahatlıq verər".

40. "Hər kim 40 gün Allaha görə yaşayarsa, hikmət bulağı onun qəlbindən dilinə axar".

41. "Ailə ilə vaxt keçirtmək - Allah yanında, məscidin küncündə olmaqdan daha yaxşıdır".

42. "Sizin ən yaxşı dostunuz o kəsdir ki, eyiblərinizi sizə göstərər".

43. "Elmi, yazmaq bəndinə alın (yəni bildiklərinizi yazın)".

44. "O zamana qədər ki, qəlb düzəlməz - iman da düzəlməz. O zamana qədər ki, dil düzəlməz - qəlb düzəlməyəcəkdir".

45. "O kəsin ki, ağlını imtahana çəkməmisiniz, İslama gəlməsini həqiqi hesab etməyin".

46. "Ancaq ağılla yaxşılıqlara çatmaq olar. O kəsin ki, ağlı yoxdur - dindən yoxsuldur".

47. "Nadanın ziyanı, günahkarların dinə vurduğu ziyandan daha çoxdur".

48. "Mənim ümmətimin hər aqil insanına bu dörd şey zəruridir: elmə qulaq asmaq, yadda saxlamaq, elmi yaymaq, ona əməl etmək".

49. "Mömin bir deşikdən iki dəfə sancılmaz".

50. "Mən ümmətim üçün tədbirsizlikdən qorxuram, yoxsulluqdan deyil".

51. "Allah gözəldir və gözəlliyi sevir".

52. "Allah, peşə sahibi olan mömini sevir".

53. "Yaltaqlıq, möminin sifətindən deyildir".

54. "Güclü olmaq qolun güclü olmasında deyildir. Güclü insan o kəsdir ki, qəzəbinə qalib gələr".

55. "Ən yaxşı insan - başqalarının halına daha faydalı olandır".

56. "Sizin ən yaxşı eviniz odur ki, orada yetim izzətlə yaşayar".

57. "Necə də yaxşıdır, yaxşı insanın əlində olan halal sərvət".

58. "Əməlin kökü ölümlə kəsilər, məgər üç vasitədən başqa: davamlı olan xeyir iş, mənfəət gətirən elm, saleh övlad ki, valideyni üçün xeyir duası edər".

59. Allaha pərəstiş edənlər üç dəstədirlər:

Onların bir dəstəsi qorxu üzündən ibadət edərlər. Bu, qulların ibadətidir.

Bir dəstəsi savabın tamahına ibadət edərlər. Bu, muzdurların ibadətidir.

Üçüncü dəstə o kəslərdir ki, eşq və məhəbbət üzündən ibadət edərlər və bu, azadilərin ibadətidir".

60. "3 şey imanın nişanəsidir: yoxsul olmağa baxmayaraq əl tutmaq, başqasının xeyirinə öz haqqından keçmək, tələbəyə elm öyrətmək".

61. "Sevgini dostuna zahir et ki, məhəbbətin kökləri möhkəmlənsin".

62. "Dinin bəlası üç şeydir: pis əməlli fəqih, zalım rəhbər, nadan zahid".

63. "İnsanları dostlarından tanıyın, insan özü kimisini dost edər".

64. "Gizli günah - günah sahibinə ziyan vurar, aşkar günah isə cəmiyyətə".

65. "Dünya işlərini yaxşılaşdırmaq üçün çalışın, ancaq axirət işlərində elə edin ki, sanki sabah gedəsisiniz".

66. "Ruzini yer dərəsində (dünyada) axtarın".

67. "Özünə sitayiş etmək - qədrindən azaldar. Təvazökarlıq - məqamını artırar".

68. "Allahım! Ən böyük ruzimi qocaqlıqda və həyatımın sonunda mənə kəramət et!".

69. "Övladın atası üzərində olan haqlarından biri budur ki, ona yaxşı ad qoysun, ona yazmağı öyrətsin. Həddi-büluğa çatan zaman ona həyat yoldaşı seçsin".

70. "Qüdrət sahibi, onu öz xeyirinə işə salar".

71. "Əməl tərəzisinə qoyulan ən ağır şey - xoş xasiyyətdir".

72. "Üç şey aqilin diqqətinə layiq olar: yaxşı həyat, axirət ehtiyatı, halal əyləncə".

73. "Xoş olsun o kəsin halına ki, malının artığını başqasına bağışlayar. Sözün çoxunu isə özü üçün saxlayar".

74. "Ölüm, bizi hər bir nəsihətverəndən ehtiyacsız edər".

75. "Bu qədər rəhbərlik və hökumət hərisliyi və bu qədər əziyyət və peşmançılıq - aqibətdə!".

76. "Fasiq alim - ən pis insandır".

77. "O yerdə ki, pis əməl sahibləri hökmran olar, ağılsızları əziz tutarlar - gərək bəlanın intizarında olasan".

78. "Nifrin olsun o kəsə ki, öz yükünü başqasının çiyninə qoyar".

79. "İnsanın gözəlliyi - onun danışığındadır".

80. "İbadət yeddi cürdür ki, hamısından ucası - halal ruzi istəməkdir".

81. "Allahın insanlardan razılıq nişanəsi - qiymətlərin ucuz və hökumətin ədalətli olmasıdır".

82. "Hər qövm malik olduğu hökumətə layiqdir".

83. "Pis söz deyəndə, insanların kinini qazanmaqdan başqa fayda əldə etməzsən".

84. "Bütpərəstlikdən sonra mənə qadağan olunan şey - insanlarla dalaşmaqdır".

85. "O iş ki, ölçülməmiş yerinə yetirilər - ziyan ehtimalı olar".

86. "O kəs ki, insanlarla yola getmək nemətindən məhrum olar - yaxşılıqlardan bir dəfəyə məhrum olacaqdır".

87. "Başqalarından bir şey istəməyin, baxmayaraq ki, bir misvak çubuğu olsa belə".

88. "Allah bəndəsini, dostları arasında xüsusi üstünlüklə görməyi sevməz".

89. "Mömin - gülərüz və şuxdur. Münafiq - üzünü turşudan və qəzəblidir".

90. "Əgər pis fal gətirsən (yəni bir iş haqqında ürəyinə yaxşı fikir gəlməzsə), işinə davam et. Əgər pis güman bəsləsən, unut".

91. "Bir-birinizin əlini sevgi ilə sıxın ki, kini qəlbdən aparar".

92. "O kəs ki, səhəri edər və müsəlmanların işinin islahı fikrində olmaz - müsəlman deyildir".

93. "Xoş üz, kini qəlbdən aparar".

94. "Məbada insanların qorxusu sizi doğrunu deməkdən çəkindirər".

95. "Ən aqil insan o kəsdir ki, başqaları ilə yaxşı yola gedər".

96. "Bir səthdə həyatınızı yaşayın ki, qəlbiniz də bir səthdə qərar tutsun. Bir-biriniz ilə təmasda olun ki, bir-birinizlə mehriban olasınız".

97. "Ölən zaman insanlar soruşar ki, sərvətindən nə qoyub getmişdir? Mələklər soruşar ki, yaxşı əməllərindən hansını qabaqcadan göndərmisən?".

98. "Allah yanında ən nifrət olunan halal - təlaqdır".

99. "Ən xeyirli iş - insanların arasını düzəltməkdir".

100. "Allahım, məni elmdə qüdrətli et! Səbir vasitəsilə zinət ver! Təqva vasitəsilə əziz et! Sağlamlıq vasitəsilə gözəllik ver!".
Bolme: Islam
Fikirler (0)
Fikir Yaz
Прокомментировать
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
yenilə, əgər kod görünmürsə
Oxsar Xeberler:
© 2017. SENISEVIREM.AZ
Profil Sekilleri, Sevgi Sekilleri, Yazili Sekiller, profil sekilleri, yazili sekiller, sevgi sekilleri 2019, sekiller yukle, profil sekilleri 2019, yazili sekiller 2019, yazili sekiller, super yazili sekiller, sevgi yazili sekiller, sekiller yukle, sekiller 2018, maraqli sekiller, gulmeli sekiller, yeni sekiller, romantik sekiller, profil sekilleri, ayriliq sekilleri, dini sekiller, gozel sekiller, instagram sekilleri, xanimlarin sekilleri, xanim sekilleri, xanimlardan sekiller, Qarisiq Menali Sekiller, Qarisiq Sekiller, Qarisiq Sevgi Sekiller, Qarisiq Yazili Sekiller, Menali Yazili Sekiller, Maraqli Menali Sekiller, Profil Wekiller, Wekiller, Yeni Yazili Sekiller, maraqli sekiller yukle, super profil, profil wekiller, status sekilleri yukle, qiz sekilleri, yazili sekiller yukle, gozel sekiller, sekil yukle, yazili sekiller instagram, romantik yazili sekiller, super yazili sekiller, gozel yazili sekiller, ask yazili sekiller, instagram Sekilleri, sekil, sekiller yukle, wekiller, yazili wekiller, instagram wekilleri, wekiller yukle, menalı şekil yükle, status şekilleri yükle, ask sekilleri, sevgi sekilleri, yazili sekil, super profil wekiller, sekiller profil sekilleri , sekiller romantik sekiller, maraqli sekiller yukle, sekiller yukle sekiller, yeni yazili sekiller, yazili sekiller maraqli, sekiller yeni sekiller, qarisiq yazili sekiller, statuslar sevgi statuslari, gozel sekiller instagram, yazili sekiller sekiller, romantik sekiller profil, maraqli yazili sekiller, ayriliq sekilleri dini, sekilleri dini sekiller, profil sekilleri ayriliq, sekiller yazili sekiller, sekiller qarisiq yazili, qiz sekilleri 2018, profil sekilleri menali, instagram sekilleri 2018, menali yazili sekiller yukle, maraqli yazili sekiller yukle, sevgiye aid sekiller, menali yazili sekiller yukle, yazili sekiller instagram 2018, sevgiye aid yazili sekiller, Instagram Sekilleri yukle, sevgi sekilleri yukle, maraqli sevgi sekilleri, yazili sekilleri yukle, darixmaga aid sekiller, maraqli status sekilleri yukle, yazili sevgi sekilleri, menali sozlu sekiller yukle, romantik sevgi sekilleri instagram, darixmaga aid yazili sekiller, maraqli sevgi sekilleri yukle, profil sekli yukle, Sekiller | yazili sekiller | profil sekiller | xanimlardan sekiller